De theorie is zorgvuldig samengesteld en gerubriceerd. Alleen onderwerpen die er toe doen, zijn opgenomen. In alle modules wordt ingegaan op de essentie van de programma's. Bij Excel zijn dat formules, functies en lijsten en bij Word het maken van verslagen, sjablonen en mailings. Zaken als opslaan, mappen maken et cetera worden dan ook niet behandeld.
Een onderdeel als 'spelling controleren' wordt besproken bij Word. In de overige programma's komt het niet terug. Word is immers de tekstverwerker. Het gebruik van vormen is een ander voorbeeld. Vormen kun je uiteraard in alle programma's gebruiken. In PowerPoint leert de student een thema ontwikkelen. Bij het ontwerpen van een thema, spelen vormen een belangrijke rol. Derhalve worden vormen alleen in PowerPoint behandeld. In Word wordt het maken van een lijst (gegevensbestand) voor een mailmerge slechts summier behandeld. Uiteraard wordt bij het maken van een dergelijke lijst verwezen naar de programma's waarin dergelijke lijsten beter gemaakt kunnen worden: Excel en Access.

De theorie is vrij talig. Er is gekozen voor jargon in plaats van 'Jip en Janneke taal'. In de beroepspraktijk zal er namelijk ook jargon gebruikt worden. Omdat de theorie ondersteund wordt door bijdehandjes én uitdagende en herkenbare opdrachten aan het einde van elk hoofdstuk, heeft een student weinig moeite met de taligheid. Sterker nog, het draagt bij aan het werkelijk begrijpen van de stof.

De leerstof heeft een duidelijke opbouw. Zaken die aan het begin worden behandeld, komen geïntergreerd terug in vervolghoofdstukken. Zo begin je in Excel met formules en keren deze formules in veel hoofdstukken terug, bijvoorbeeld om onder een bepaalde voorwaarde een berekening te maken met de logische functie ALS. Het thema dat de student aan het einde van de module PowerPoint gaat ontwikkelen, grijpt terug op alle stof die in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken.

In de programma's van Microsoft kun je een bepaalde handeling meestal op veel manieren uitvoeren. In de methode HIT = IT wordt in de meeste gevallen slechts één methode besproken. Het zal je niets verbazen dat dit de methode is die volgens ons de beste is. In slechts een enkel geval is deze keuze arbitrair. 

Mocht je nog vragen hebben over de theorie, kijk dan hier of jouw vraag is opgenomen bij de faq. Is het laatste niet het geval, neem dan contact op.