De oefeningen bestaan uit bijdehandjes en opdrachten. Na elk stukje theorie volgt een bijdehandje. Het woord zegt het al, de student wordt in een bijdehandje letterlijk bij het handje genomen. Stapsgewijs doorloopt hij/zij in een bijdehandje de theorie. Door goed te lezen zal elk bijdehandje eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.
De bijdehandjes zorgen ervoor dat de student vertrouwd raakt met de materie. Hij/zij krijgt daarnaast vertrouwen in eigen kunnen. De bijdehandjes toetsen echter niet of de student de stof zich eigen heeft gemaakt. Daartoe dienen de opdrachten aan het einde van elk hoofdstuk. De opdrachten zijn casussen uit het bedrijfsleven. De oefenbestanden zien eruit als bestanden die binnen echte bedrijven bedrijven worden gebruikt. In de casussen is gekozen voor multinationals. Dit daar de huisstijl van deze bedrijven door iedereen direct herkend wordt. De bedrijfssimulatie zorgt ervoor dat de opdrachten zeer nauw aansluiten bij de beroepspraktijk, herkenbaar zijn en bijdragen aan een intrinsieke en extrinsieke motivatie. Studenten zullen niet vragen waar ze een bepaalde competentie voor moeten leren, de opdracht illustreert hen dit!
Een aardig voorbeeld van opdrachten die aansluiten bij de praktijk zijn de lijsten die gebruikt worden in Access, Excel en Word (mailmerge). In de lijsten staan niet enkele maar een paar honderd records. Studenten zien hierdoor direct het nut van bijvoorbeeld een draaitabel, verticaal zoeken of mailmerge.
Naast gewone opdrachten, zijn er ook expertopdrachten aan het einde van de meeste hoofdstukken opgenomen. In deze praktijkopdrachten worden de studenten uitgenodigd om verworven kennis toe te passen en te combineren. De expertopdrachten vormen een unieke uitdaging voor de betere studenten. Natuurlijk kunnen de expertopdrachten ook worden ingezet als een stukje verdieping voor studenten in een bepaalde sector. Zo kun je bij studies in de bedrijfsadministratieve richting de studenten aanmoedigen of verplichten de expertopdrachten te maken waarin financiële functies worden belicht en studenten die een horeca opleiding volgen de expertopdrachten over menu engineering.

Mocht je nog vragen hebben over de oefeningen, kijk dan hier of jouw vraag is opgenomen bij de faq. Is het laatste niet het geval, neem dan contact op.